google-site-verification=5lz-niOfBQ-d3iVv4Epn5ItbK1lp_G_mUhmjFOX9M0E
 

DOTACE

- na elektrokotle

- tepelná čerpadla

- fotovoltaická elektrárna (solární panely)

V současné době probíhá poslední vlna "kotlíkových dotací" pro celou ČR , díky které je možné zažádat o dotaci na nový ekologický zdroj vytápění, a to konkrétně na: 

  • plynový kondenzační kotel

  • tepelné čerpadlo 

  • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV (pouze jako doplněk k jednomu ze tří typů zdrojů výše)

.

  • kotel na pevná paliva (dřevozplyňující kotel na kusové dřevo nebo automatický kotel na pelety)

. . . rádi Vám pomůžeme . . .

 

DOTACE - INFORMACE

Jedná se o dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2.1. O tyto prostředky žádají kraje a ty je následně rozdělují mezi jednotlivé domácnosti.

  • Celková alokace prostředků činí cca 10 miliard korun. V období 2015–2020 se plánuje vyhlásit celkem 3 kola vždy minimálně po 3 miliardách Kč a účast je umožněna všem krajům, které se do programu zapojí.

 

Předmětem podpory je výměna kotle na tuhá paliva s ručním podáváním, který je hlavním zdrojem vytápění v rodinném domě, za jiný výše uvedený zdroj. Výměnu lze provést i v případě, že je v domě současně i jiný zdroj vytápění (elektrokotel, plynový kotel, olejový kotel apod.), ale kotel na tuhá paliva

je deklarován jako hlavní zdroj vytápění.

 

 
dotace ll.png
PRO KOHO JE DOTACE URČENA

Dotace je určena fyzickým osobám, které mají ve vlastnictví rodinný dům určený pro bydlení nebo bytový dům o maximálním počtu 3 bytových jednotek. Tento dům musí být vytápěn teplovodním kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Žadateli mohou být i společní majitelé takového objektu, například manželé. V takovém případě žádost podává jeden z nich s tím, že druhý z manželů musí dát písemný souhlas s podáním žádosti a pořízením nového zdroje vytápění.